top of page

TURKISH DELIGHT2022 | DCP | Renkli ve Siyah-Beyaz - Colour and B&W | 89’ | Diyalogsuz, Türkçe arayazılı - No dialogue, Turkish intertitles | Yunanistan, Türkiye, Almanya - Greece, Türkiye, Germany


Askev'daki ücretsiz gösterimler için formu doldurarak yer ayırabilirsiniz: REZERVASYON FORMU


17 Eylül Pazar 21.30, ASKEV

Kimi kaynaklara göre 15. yüzyıldan bu yana Anadolu’da yapılan lokum, kuşkusuz Türk mutfağının sembollerinden biri. Osmanlı döneminde ‘rahat-ul hulküm’ yani Arapça ‘boğaz rahatlatan’ diye anılan bu meşhur tatlıyı Yunanlılar da ‘lokumi’ diye biliyor. Çoğu Batı ülkesinde ‘Turkish Delight’ diye tanınmasıysa ulus fikrinin iyice yayıldığı 19. yüzyıla denk geliyor. Pınar Öğrenci, bölünmüş bir ekranda kullandığı çok sayıda imgeyle, hem lokumun yapım hikâyesini hem de parçalanmış iki ailenin yüz yılı aşan tarihiyle ilişkisini anlatıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Izmir ve Istanbul’dan kaçarak Siros Adası’na sığınan iki Rum ailenin zorla yerinden edilme hikâyesine odaklanan film, lokumun vatanından kopartılan mülteciler için bir ekmek kapısına dönüşmesini ve farklı kuşaklardan iki ayrı çiftin hayatta kalma mücadelesinde taşıdığı önemi de konu alıyor.


 

Turkish delight is one of the symbols of Turkish cuisine, and according to some sources, it has been made in Anatolia since the 15th century. The Greeks call this famous confectionary “lokumi”, which was derived from the Arabic “rāhat-al hulqūm” or “throat soother” in the Ottoman period. It became known as “Turkish Delight” in most Western countries in the 19th century, a period of nationalist movements. Using many images on a split screen, Pınar Öğrenci tells the story of Turkish delight production and its relationship with the history of two families estranged more than a century ago. The focus of the story is the forced displacement of two Greek families who escaped from Izmir and Istanbul during the War of Independence and took refuge on the island of Syros, but the film also deals with the transformation of Turkish delight into a profession for the refugees who were removed from their homeland and the importance it carries in the struggle for survival of two separate couples from different generations.

 

YÖNETMEN / DIRECTOR

Pınar Öğrenci


ANİMASYON / ANIMATION

Gerrit Kuge


KURGU / EDITING

Pınar Öğrenci


MÜZİK / MUSIC

Carlota Marques


YAPIMCI / PRODUCER

Pınar Öğrenci


DÜNYA HAKLARI / WORLD SALES

Pınar Öğrenci

Comments


bottom of page