top of page

"Yeni Bir ..." Ödül

Festivallerin, düzenlendiği şehirle bağının farkında olarak yola çıkan Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında bir yarışma  yapılmamasına karşın bu yıldan itibaren “Yeni Bir …” başlığıyla bir ödül verecek. Ödül, herhangi bir kategori ayrımı gözetmeden, o yıl içinde sinema alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken yeni bir yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu, ses tasarımcısı vb. gibi, teşvik edilmesi gerektiği düşünülen genç bir sinemacıya verilecek. “Yeni Bir …” Ödül, festivalin, genç sinemacıların yetişmesi ve teşvik edilmesi konusundaki misyonunu da pekiştirecek. 

 

Bu yıl, kurulduğu günden bu yana 150 senelik bir mirası devralmış olmanın bilinciyle hareket eden Mey | Diageo’nun katkılarıyla  verilecek ödülün 40.000 TL’lik bir maddi karşılığı olacak.

"Yeni Bir..."
2022 Seçici Kurulu

Ödül Yönetmeliği

1. “Yeni Bir …” Ödül, Türkiye’de sinema sektöründe çalışan yönetmen,
yapımcı, kurgucu, senarist, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni,
oyuncu ve benzeri dallarda üretim yapan ve kariyerlerinin başında olan isimlere destek olmak amacıyla verilir.


2. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden önceki bir yıl içinde (16 Eylül 2021-13 Eylül 2022 arası) vizyona girmiş ya da aynı dönemde ulusal festivallerde gösterilmiş kurmaca ve uzun metrajlı filmler içerisinden yapımlar başvuru gerekmeden aday sayılır.


3. Aday olarak belirlenen yapımlarda ilk kez görev almış tüm sinemacıların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek yoktur.


4. Seçici Kurul, Ayvalık Uluslararası Film Festivali tarafından oluşturulur, MEY | DIAGEO tarafından onaylanır. Seçici kurul üyeleri sinema sektöründen yönetmen, yapımcı, oyuncu, senarist, kurgucu,
görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, müzisyen gibi kategorilerden,
akademisyenlerden ya da resim, edebiyat gibi diğer sanat dallarında
faaliyet gösteren sanatçılardan seçilecek beş kişiden oluşur.

5. Ayvalık Uluslararası Film Festivali tarafından ön elemeye tabii  tutulan yapımlar Seçici Kurul tarafından izlenir. Seçici Kurul  kendilerine ulaştırılan filmleri, aday olan kategorileri dikkate alarak izler ve yapılacak toplantıda ödül belirlenir. Karar oy çokluğu ile alınabilir.
 

6. Seçici Kurul, aday olan filmlerde yer almış ya da filmlere katkı sunmuş isimlerden oluşamaz ve birinci derece akrabalarından aday gösteremez.
 

7. Ödüle hak kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur.
 

8. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin gösterdiği adaylar dışında başka aday değerlendirmeye alınmaz.
 

9. Ödül birden fazla kişi arasında paylaştırılamaz.
 

10. MEY | DIAGEO “Yeni Bir ....” Ödül Ayvalık Uluslararası Film  Festivali’nin açılış töreninde takdim edilecektir. 2022 yılında açılış töreni 16 Eylül’de saat 20.30’da Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleştirilecektir.

bottom of page